Jumat, 15 Juni 2012

Rapat Triwulan Semasa

Posted by Glendomi On Jumat, Juni 15, 2012 | No comments
Glendomi. Jum'at, 16 Juni 2012 bertempat di Semasa (Sekolah Masyarakat Desa), sebuah komunitas yang konsern terhadap pendidikan terutama menyangkut pendidikan masyarakat. Sekitar pukul 19.00 WIB agenda pertemuan rutin setiap 3 bulan dibuka oleh Pak Agung Kurniawan selaku Kepala Semasa kemudian dilanjutkan oleh mba Indah selaku Kepala Sekolah KB Semasa. 

Pertemuan tersebut lebih membahas mengenai berbagai kegiatan yang menyangkut KB Semasa. Salah satunya mengenai agenda bulan Juli 2012 mengingat adanya bulan Ramadhan dan juga kegiatan parenting yang rencananya akan dilaksanakan esok hari tanggal 17 Juni  2012 dengan pembicara Ibu Beni yang merupakan dosen dari UNY (Universitas Negeri Yogyakarta) dan dilanjutkan pada 7 Juli 2012 mengenai pembuatan Baby Book untuk ibu-ibu anak usia dini. 

Selain itu juga dibahas mengenai rencana KB Semasa ke depan yang akan membuka peserta didik (anak didik) baru dan merencanakan juga untuk menetapkan SPP untuk lebih mendukung kegiatan-kegiatan yang berhubungan dengan pendidikan anak usia dini yang ada di Semasa. Selain itu tidak menutup kemungkinan juga bagi seluruh pihak dapat berdonasi ke lembaga Semasa guna meningkatkan program-program dan berbagai kegiatan menyangkut pendidikan kemasyarakatan.