Kamis, 16 Februari 2012

SEMASA Untuk Negeri

Posted by Glendomi On Kamis, Februari 16, 2012 | No comments

Rabu, 8 Februari 2012 sekitar pukul 20.00 WIB bertempat di rumah bapak Agung Kurniawan yang merupakan salah satu penggerak SEMASA (Sekolah Masyarakat Desa) mengadakan agenda evaluasi bersama seluruh pihak dari SEMASA yang meliputi pendidik PAUD, penggerak SEMASA dan beberapa mahasiswa Pendidikan Luar Sekolah (PLS) Universitas Negeri Yogyakarta yang dihadiri oleh Panduwati, Havissah dyah A, Wijayanti, Ratnasari Purba dan Moch. Fatchan Chasani. Pertemuan tersebut sengaja dilaksanakan guna membahas mengenai berbagai aspek meliputi kendala, masalah dan pengembangan menyangkut dengan PAUD. Pihak-pihak yang hadir pada pertemuan malam itu berusaha menganalisis berbagai aspek tersebut yang merupakan bahan evaluasi melalui metode curah pendapat dan saling berbagi pengalaman.

Pendidik-pendidik PAUD yang memang tergolong baru dalam menggeluti dunia PAUD menyadari akan adanya berbagai masalah. Masalah yang menjadikan kendala diungkapkan oleh para pendidik PAUD yaitu menyangkut pembelajaran, susunan materi/menu belajar dan menyangkut pola asuh anak. Masalah tersebut merupakan masalah inti yang kurang-lebih telah diungkapkan dan menjadi bahan kajian untuk dilakukan pemecahan. Sedikit usaha pemecahan atas masalah-masalah tersebut telah tertuang melalui curah pendapat dan saling berbagi pengalaman.

Perjuangan akan hak untuk memperoleh pendidikan mulai dari usia dini memang nampak pada SEMASA ini, meskipun penggerak-penggerak dan pendidik-pendidik PAUD tersebut sangat jauh dari latar belakangnya sebagai seorang pendidik PAUD. Hal ini menunjukan semangat dan bentuk kerja nyata dari kegigihan untuk terus mewujudkan serta memperjuangkan pendidikan untuk seluruh masyarakat. Mereka meyakini bahwa meskipun tidak mengetahui secara pasti mengenai pendidikan namun yang perlu dipahami untuk menjadi contoh adalah semangat dan kesungguhan untuk memperjuangkan pendidikan itu sendiri.

0 komentar:

Posting Komentar